Příspěvek

Investování do reformátorů práva věnujících se právnímu řádu

Práce a poslání CEELI Institutu podporovat reformátory práva věnující se právnímu řádu jsou nyní důležitější než kdy dříve – každý den dostáváme žádosti o technickou pomoc z celého Blízkého východu, severní Afriky a částí Asie. Vaše štědrost nám pomáhá vyhovět těmto žádostem a učinit kroky k posílení právního řádu po celém světě.

 Outside of the Villa Gröbovka

Existuje mnoho způsobů, jak můžete přispět. Pro více informací nás můžete  kontaktovat na emailové adrese office@ceeli-inst.org,nebo klikněte níže na náš odkaz pro příspěvky.

CEELI Institutje obecně prospěšnou společností v České republice. Dary je možné také přispět našemu zakladateli,  neziskové organizaci Friends of the CEELI Institute, a 501(c)3, se sídlem ve Spojených státech amerických.