Dar humánní politiky: Vzpomínání na Václava Havla

Paul Linden-Retek

Před rokem se Češi a lidé po celém světě loučili s Václavem Havlem a vyjádřili svou úctu člověku, který je hluboce inspiroval a jehož morální přítomnost svět zoufale potřeboval a potřebuje i dnes. Ve třech dnech státního smutku, stejně jako dnes večer na Hradčanském náměstí, jsme se snažili porozumět nesmírnosti naší ztráty a tomu, co se jeho odchodem stalo. Možná jsme právě v těchto dnech začali uznávat velký dar, který nám Václav Havel zanechal: nejen odvahu k naději a k představě odlišné budoucnosti, světlejší než současnost, ale i slib, že politika sama může být čestná, pokorná a dobrá, že politika může být humánní. Dar lidské politiky může vydržet v našich srdcích, dnes už jen naším úsilím. Je to projekt zahájený, ale nikdy nedokončený. Havel jen pokynul směrem této humánnosti.  Lidskost je, stejně jako všechny ideály, nedosažitelná našimi nedokonalými a konečnými bytostmi, jejichž křehkost a zranitelnost Havel tak dobře znal. Ale toto dědictví od velkého a laskavého člověka, si zaslouží naší reflexi, a nakonec, jako náš úkol, naší podporu.

 

Continue Reading →

The Gift of a Human Politics: Remembering Vaclav Havel

By: Paul Linden-Retek

18 December 2012, Prague

One year ago today, Czechs and citizens from around the world began to slowly say goodbye to Václav Havel, paying their respects to a man who profoundly inspired them and whose moral presence the world so desperately needed.  In the three days of state mourning in December 2011, and tonight on Hradčanské náměstí before the Castle gates and elsewhere, a space opened in which we began to comprehend the immensity of our loss, the depth of what happened to us with his passing.  There was, within this space, the recognition of Havel’s great gift to us: not only the courage to hope and to see a future different and brighter than the present, but also the promise that politics itself can be caring and honest, humble and good, that politics can be humane.  The gift of a humane politics is one that can now endure only in our hearts and in our efforts; it is a project begun but of course never finished by Havel.  He gestured at it—this humanity can always only be gestured towards.  It is, as all ideals, unachievable by our flawed and finite selves, the imperfection and vulnerability of which Havel understood so very well.  But this, our inheritance from a great and kind man, is worthy of our reflection and, ultimately—as our task—worthy of our support.

Continue Reading →

Inaugural Conference of the Central and Eastern European Judicial Exchange Network

On December 13 & 14, 2012, the CEELI Institute hosted the inaugural conference for the Central and Eastern European Judicial Exchange Network. The conference brought together non-high court judges and court administrators from fourteen countries across the region to the Villa Grobövka for a dialogue on judicial accountability and court efficiency. The U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs provided funding for the event.

CEELI would like to thank the U.S. Department of State, Ambassador Eisen and the U.S. Embassy in Prague, U.S. Embassies in the region, and the experts, participants, translators, and staff for helping to make the conference happen.

Congratulations to Judge Ivana Hrdličková, Ph.D

The CEELI Institute congratulates our Management Board member Judge Ivana Hrdličková, Ph.D, on her appointment to the Appeals Chamber of the Special Tribunal for Lebanon. She will join the Tribunal in January 2013 as one of three international judges in the five-judge Appeals Chamber.

A U.N. Security Council Resolution established the Special Tribunal for Lebanon in 2007, to “prosecute persons responsible for the attack of 14 February 2005 resulting in the death of former Prime Minister Rafiq Hariri and the death or injury of other persons.”

We wish Judge Hrdličková all the best in her new and exciting position.

You can find the press release on her appointment, here: http://www.stl-tsl.org/en/media/press-releases/13-12-2012-new-appeals-judge-appointed

EVENT: Performance of “Rybova Česká mše vánoční” (“Czech Christmas Mass”) by Jakub Jan Ryba

Please join us this Wednesday, December 19, at 19:00 at the Villa Gröbovka for a holiday concert presented by Prague 2:

“Rybova Česká mše vánoční” – “Czech Christmas Mass” by Jakub Jan Ryba, Performed by the Czech Technical University Choir

The program is open to the public and free of charge.

 

Srdečně vás zveme na koncert Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání smíšeného sboru Českého vysokého učení technického. Koncert je pořádán Městskou částí Praha 2, tuto středu, 19. prosince v 19:00 ve Vile Grébovce, vstup zdarma.